โฆษณาบน LINE TV แบบกดข้ามได้ (Skip View)

เป็นการนำวีดีโอโฆษณาของคุณไปแสดงแทรกบนวีดีโอตัวอื่นๆบน LINE TV
โดยผู้ชมสามารถที่จะเลือกรับชมวีดีโอโฆษณาของคุณก่อนที่จะชมวีดีโอปกติ บนตัวโฆษณาจะมีปุ่ม Skip Ad แสดงขึ้นมาเพื่อให้ผู้ชมตัดสินใจ ผู้ชมสามารถเลือกได้ว่าจะชมโฆษณาต่อหรือจะ skip เพื่อเข้าสู่วีดีโอปกติที่ต้องการ

ความยาวของโฆษณา: ความยาวของวีดีโอโฆษณาไม่เกิน 60 วินาที

ค่าใช้จ่าย: คิดค่าโฆษณาทุกๆ 1,000 ครั้ง ของการแสดงโฆษณา (CPM)

การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย: เป็นการแสดงแบบ Random กระจายไปตามวีดีโอต่างๆ บน LINE TV

การซื้อโฆษณาขั้นต่ำ: 1 ล้าน การแสดงผล (Impression) ต่อแคมเปญ

โฆษณาบน-LINE-TV

โฆษณาบน LINE TV แบบกดข้ามไม่ได้ (Pre-roll – Non-skippable)

เป็นการนำวีดีโอโฆษณาของคุณไปแสดงแทรกบนวีดีโอตัวอื่นๆ บน LINE TV
โดยผู้ชมจะต้องดูโฆษณาก่อนที่จะชมวีดีโอปกติ บนตัวโฆษณาจะไม่มีปุ่ม Skip Ad

โฆษณาแสดงผล: บนคอมพิวเตอร์ Desktop, Laptop, Smartphone, Tablet

ความยาวของโฆษณา: ความยาวของวีดีโอโฆษณาไม่เกิน 30 วินาที

ค่าใช้จ่าย: คิดค่าโฆษณาทุกๆ 1,000 ครั้ง ของการแสดงโฆษณา (CPM)

การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย: เป็นการแสดงแบบ Random กระจายไปตามวีดีโอต่างๆบน LINE TV

การซื้อโฆษณาขั้นต่ำ: 1 ล้าน การแสดงผล (Impression) ต่อแคมเปญ

โฆษณาบน LINE TV (Post-Roll – Bumper Ads)

โฆษณาแสดงหลังรายการหรือละครจบ เป็นวีดีโอโฆษณาสั้นๆ ความยาวไม่เกิน 6 วินาที

ความยาวของโฆษณา: ความยาวของวีดีโอโฆษณาไม่เกิน 6 วินาที

ค่าใช้จ่าย: คิดค่าโฆษณาทุกๆ 1,000 ครั้ง ของการแสดงโฆษณา (CPM)

การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย: เป็นการแสดงแบบ Random กระจายไปตามวีดีโอต่างๆบน LINE TV

การซื้อโฆษณาขั้นต่ำ: 2 ล้าน การแสดงผล (Impression) ต่อแคมเปญ

โฆษณาบน LINE TV (Post-Roll – Skippable)

โฆษณาแสดงหลังรายการหรือละครจบ เป็นวีดีโอโฆษณาแบบกดข้ามได้ ความยาวไม่เกิน 15 วินาที

ความยาวของโฆษณา: ความยาวของวีดีโอโฆษณาไม่เกิน 15 วินาที

ค่าใช้จ่าย: คิดค่าโฆษณาทุกๆ 1,000 ครั้ง ของการแสดงโฆษณา (CPM)

การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย: เป็นการแสดงแบบ Random กระจายไปตามวีดีโอต่างๆบน LINE TV

การซื้อโฆษณาขั้นต่ำ: 2 ล้าน การแสดงผล (Impression) ต่อแคมเปญ

ราคาค่าโฆษณา LINE TV

 • Pre-Roll Skippable Maximum 60 sec.

 • 200 บาทต่อ CPM
 • ขั้นต่ำ 200,000 บาท
  (1ล้าน Impression)
 • ค่าบริการ 10% ของค่าโฆษณา
 • Pre-roll – Non-skippable Max 30 sec.

 • 300 บาทต่อ CPM
 • ขั้นต่ำ 300,000 บาท
  (1ล้าน Impression)
 • ค่าบริการ 10% ของค่าโฆษณา
 • Post-Roll – Bumper Ads Maximum 6 sec.
 • 100 บาทต่อ CPM
 • ขั้นต่ำ 200,000 บาท
  (2ล้าน Impression)
 • ค่าบริการ 10% ของค่าโฆษณา
 • Post-Roll – Skippable Maximum 15 sec.
 • 150 บาทต่อ CPM
 • ขั้นต่ำ 300,000 บาท
  (2ล้าน Impression)
 • ค่าบริการ 10% ของค่าโฆษณา

คุยกับเราทางไลน์
เพิ่มเพื่อน