โฆษณาบน LINE Today

โฆษณาภาพแบนเนอร์ แสดงบน LINE Today ซึ่งเป็นศูนย์รวมข่าวอัพเดทต่างๆ ที่ผู้ใช้ LINE นิยมอ่านมากที่สุด

จุดเด่น: เพิ่มการมองเห็น สร้างแบรนด์ให้รับรู้ ได้อย่างรวดเร็ว ในวงกว้าง

ลงโฆษณาบน LINE Today

บริการของเรา

  • เลือกลงโฆษณาในตำแหน่งต่างๆบนหน้า LINE Today
  • สามารถสร้างลิงค์จากโฆษณาให้ไปที่เว็บไซต์ หรือเฟสบุ๊คเพจ
  • แต่ละตำแหน่งโฆษณา จะมีราคาค่าโฆษณาที่แตกต่างกัน

โฆษณาบน LINE Timeline

โฆษณาภาพแบนเนอร์ แสดงบน LINE Timeline  คล้ายกับการทำโฆษณาแสดงบนเฟสบุ๊ค สามารถแสดงได้ทั้งภาพ และวีดีโอ

จุดเด่น: เพิ่มช่องทางการเข้าถึงลูกค้า และดึงลูกค้าเข้ามาในเว็บไซต์

คลิก! อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

โฆษณาบน LINE Timeline

บริการของเรา

  • เลือกลงโฆษณาได้ทั้ง รูปภาพ และวีดีโอ
  • สามารถสร้างลิงค์จากโฆษณาให้ไปที่เว็บไซต์
  • มีปุ่ม Call-To-Action ที่หลากหลาย เช่น เลือกซื้อเลย, เพิ่มเพื่อน, ติดต่อเรา, ชมวีดีโอ, จองเลย เป็นต้น
  • สามารถเลือกกลุ่เป้าหมาย เช่น เพศ, ช่วงอายุ, พื้นที่, ความสนใจ

คลิก! ดูราคาค่าโฆษณา