fbpx

SME Jump ผู้เชี่ยวชาญการตลาดออนไลน์

ยินดีให้คำปรึกษา ฟรี!

โทร. 02-100-6872

โฆษณาบน LINE ดีอย่างไร

 • เพิ่มจำนวนผู้ติดตาม ขยายฐานลูกค้าบน LINE OFFICIAL ACCOUNT (LINE OA)
 • สร้าง Brand Awareness ให้เป็นที่รู้จักเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่ใช้ไลน์กว่า 50 ล้านราย
 • เพิ่มยอดการเข้าชมเว็บไซต์ สร้างยอดขายให้ธุรกิจ
 • วัดผลโฆษณาเชิงลึกบนหน้าเว็บไซต์ (Website Conversion)
 • ติดตามคนที่เคยเข้าเว็บด้วยเทคนิค Remarketing
 • เพิ่มการมองเห็น สร้างแบรนด์ให้รับรู้ ได้อย่างรวดเร็ว ในวงกว้าง
 • มีปุ่ม Call-To-Action ที่หลากหลาย เช่น เลือกซื้อเลย, เพิ่มเพื่อน, ติดต่อเรา, ชมวิดีโอ, จองเลย เป็นต้น

โฆษณา LINE Ads ไปแสดงตำแหน่งไหนบ้าง

 • Home Tab
 • Chat List (หน้าแชทไลน์)
 • LINE VOOM
 • LINE TODAY
 • Wallet Tab
 • LINE Openchat

ระบบจะเลือกตำแหน่งแสดงโฆษณาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างโฆษณา LINE Ads Platform