ลงโฆษณาบน Google Search

เราคือตัวแทนอย่างเป็นทางการ Google Adwords

สมาชิก Google Partner ระดับสูงสุดของประเทศไทย

SME Jump ได้รับเลือกให้เป็น Premier Google Partner สำหรับประเทศไทย (ขั้นสูงสุดของ Google Partner) และได้รับประกาศนียบัตรความเชี่ยวชาญ 4 ใบพร้อมกันจาก Google

ตัวแทน Google Adwords ประเทศไทย

บริการที่ไม่เหมือนใคร

 • ไม่จำกัดคำค้นหา เปลี่ยนแปลงได้ตลอด
 • ไม่ต้องมีสัญญาระยะยาว ขั้นต่ำเพียง 1 เดือน
 • จ่ายโฆษณาเป็นรายเดือน ไม่เห็นผล ไม่ต้องต่อบริการ
 • ค่าโฆษณาจ่ายตามจริง เงินโฆษณาใช้ไม่หมด เราทบไปเดือนถัดไป

จุดแตกต่าง เหนือคู่แข่ง:

 • ประกาศนียบัตร Adwords Search จาก Google
 • แสดงข้อความโฆษณาของคุณบนหน้าแรก Google Search*
 • ไม่จำกัดคำค้นหาที่ใช่้ในการทำโฆษณา
 • เปลี่ยนแปลงคำค้นหาได้ตลอด
 • ทีมงานของเราจะเป็นผู้คิด คำค้นหา และข้อความโฆษณาให้กับลูกค้า
 • สร้างปุ่มโทรศัพท์บนโฆษณาที่แสดงบนมือถือ
 • สร้างลิงค์ไปที่หน้าเว็บไซต์แสดงบนโฆษณา
 • ตัดคำค้นหาที่ไม่เกี่ยวข้องออกทุกอาทิตย์ เพื่อทำให้โฆษณาตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด

*อาจจะไม่แสดงบนหน้าแรกทุกคีย์เวิร์ด ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

Adwords Search Certification

ราคาค่าโฆษณา Google Search

 • โฆษณาบน Google Search
 • ค่าบริการ 3,000 บาท/เดือน
 • ค่าโฆษณา 15,000 บาท/เดือน

ความโปรงใสในการคิดค่าโฆษณา

 • เราแยก ค่าบริการ และ ค่าโฆษณา ออกจากกันอย่างชัดเจน
 • ลูกค้าจะเห็นได้ว่ารายได้ของเราเป็นเท่าไหร่ และเงินค่าโฆษณาที่เกิดขึ้น เป็นค่าโฆษณาที่เกิดขึ้นจริง
 • ไม่มีการชาร์จเพิ่ม ค่าโฆษณาที่ลูกค้าจ่ายมา จะถูกนำไปใช้ในการทำโฆษณาเต็มจำนวน
 • คิดค่าโฆษณาตามจริง เงินโฆษณาใช้ไม่หมด เราจะทบไปในเดือนถัดไป
 • ส่งรายงานโฆษณาทุก 7 วัน