เราคือตัวแทนอย่างเป็นทางการ Google Ads

SME Jump ได้รับเลือกให้เป็น Premier Google Partner สำหรับประเทศไทย (ขั้นสูงสุดของ Google Partner) และได้รับประกาศนียบัตรความเชี่ยวชาญจาก Google

  • ทำโฆษณากับเรา ไม่ต้องมีสัญญาระยะยาว 
  • จ่ายโฆษณาเป็นรายเดือน ไม่ได้ผล ไม่ต้องต่อบริการ
  • ค่าโฆษณาจ่ายตามจริง เงินโฆษณาใช้ไม่หมด เราทบไปเดือนถัดไป
Premier Google Partner Thailand

ราคาค่าโฆษณา Google Ads

  • Google Search
  • GDN + Remarketing

หมายเหตุ: ค่าบริการและค่าโฆษณา ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%