ลิงค์สมัครเข้าใช้งาน Facebook Pay ฟรี!!

สมัครทางเว็บไซต์ : FB.me/fb-pay-sjw

สมัครทางมือถือ : FB.me/fb-pay-sjm