เราแตกต่าง ด้วยเทคนิคยิงโฆษณาเหนือชั้น

SME Jump มีความเชี่ยวชาญทำโฆษณาบนเฟสบุ๊คในหลายรูปแบบ

 • สร้างกลุ่มเป้าหมายที่สอดคล้องกับสินค้า และใช้ Narrow Audience เพื่อช่วยให้ตรงเป้ามากขึ้น
 • ปรับเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายตลอด ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์
 • ใช้เทคนิค Lookalike, Pixel, Page Remarketing เสริม เพื่อให้ได้กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย
ราคาค่าโฆษณาเฟสบุ๊ค

โฆษณาโปรโมทโพสต์ Facebook

เป็นการโฆษณาเพื่อทำการประชาสัมพันธ์กิจกรรมอัพเดทต่างๆ เพื่อเป็นการสื่อสารกับลูกค้าปัจจุบัน และกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่ได้เป็นแฟนเพจ

จุดเด่น: โฆษณาเน้น comment หรือ share เพื่อส่งข้อความโฆษณากระจายได้อย่างกว้างและรวดเร็ว

 • กระจายโพสต์สินค้าของคุณให้คนเห็นมากขึ้น
 • สามารถทำได้ทั้งแบบภาพนิ่ง และวีดีโอ
 • เน้นการมีส่วนร่วมของลูกค้า LIKE, Comment, Share
โปรโมทโพสต์ Facebook

บริการของเรา

 • ไม่จำกัดจำนวนโพสต์ที่โปรโมท แก้ไขได้ตลอด
 • โปรโมทได้ทั้งภาพ และวีดีโอ
 • เราช่วยเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม
 • เราช่วยเลือกพื้นที่และ ช่วงเวลาแสดงโฆษณาที่เหมาะสม
 • ส่งรายงานโฆษณาทุก 7 วัน

โฆษณาโปรโมทเพจ Facebook

โฆษณาสร้างยอดถูกใจเพจ (LIKE) เพิ่มความน่าเชื่อถือ ขยายฐานลูกค้าใหม่

จุดเด่น:

 • โฆษณาเพิ่มยอด LIKE ให้กับเพจ
 • ขยายฐานลูกค้าใหม่บนเฟสบุ๊ค
 • เป็น LIKE ธรรมชาติจากการทำโฆษณา ไม่ใช่ปั่น LIKE
โปรโมทเพจ Facebook

บริการของเรา

 • ไม่จำกัดจำนวนภาพที่โปรโมท แก้ไขได้ตลอด
 • โปรโมทได้ทั้งภาพ และวีดีโอ
 • เราช่วยเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม
 • เราช่วยเลือกพื้นที่และ ช่วงเวลาแสดงโฆษณาที่เหมาะสม
 • ส่งรายงานโฆษณาทุก 7 วัน

โฆษณาโปรโมทเว็บไซต์ + Remarketing

โฆษณาเพื่อโปรโมทเว็บไซต์ และสร้างทราฟฟิกเข้าไปที่เว็บไซต์ของคุณ เป็นการดึงกลุ่มลูกค้าจากเฟสบุ๊ค ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ และสามารถทำ Remarketing เพื่อให้โฆษณาติดตามเข้าไปในเฟสบุ๊คส่วนตัวของลูกค้า

จุดเด่น:

 • โฆษณาบนเฟสบุ๊ค เพื่อส่งคนไปที่เว็บไซต์
 • ใช้เทคนิค Remarketing เพื่อให้โฆษณาติดตามลูกค้าของคุณ
 • เสียเงินค่าโฆษณาต่อเมื่อมีคนคลิกที่โฆษณา
โปรโมทเว็บไซต์ Facebook

บริการของเรา

 • ไม่จำกัดจำนวนภาพที่โปรโมท แก้ไขได้ตลอด
 • โปรโมทได้ทั้งภาพ และวีดีโอ
 • เราช่วยเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม
 • เราช่วยเลือกพื้นที่และ ช่วงเวลาแสดงโฆษณาที่เหมาะสม
 • เราสร้างปุ่ม Call-To-Action เช่น Shop Now, Learn More เพื่อกระตุ้นความสนใจของลูกค้า
 • เราสร้าง Remarketing เพื่อให้โฆษณาติดตามลูกค้า
 • เราวาง Conversion เพื่อวัดผลลัพธ์บนเว็บไซต์
 • เราช่วยเลือกพื้นที่และ ช่วงเวลาแสดงโฆษณาที่เหมาะสม
 • ส่งรายงานโฆษณาทุก 7 วัน

โฆษณาวีดีโอบนเฟสบุ๊ค

นำเสนอสินค้าในรูปแบบวีดีโอ ซึ่งสร้างการเข้าถึงได้มากที่สุด ใช้ฟีเจอร์พิเศษของเฟสบุ๊ค เพื่อเน้นให้คนชมวีดีโอของคุณ โดยเลือกแสดงโฆษณาให้กับกลุ่มคนที่ชอบชมวีดีโอ

จุดเด่น:

 • แสดงโฆษณาในกลุ่มคนที่ชอบชมวีดีโอ
 • เสียค่าโฆษณาเมื่อชมวีดีโออย่างน้อย 10 วินาที
โฆษณาวีดีโอบนเฟสบุ๊ค

บริการของเรา

 • ไม่จำกัดจำนวนวีดีโอ แก้ไขได้ตลอด
 • เราช่วยเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ชอบชมวีดีโอ และเลือกการคิดค่าโฆษณาแบบ 10 วินาที
 • เราช่วยเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมในการแสดงวีดีโอ เช่น Feed, Instagram, Audience Network เป็นต้น
 • เราช่วยเลือกพื้นที่และ ช่วงเวลาแสดงโฆษณาที่เหมาะสม
 • เราสร้าง Remarketing เพื่อให้โฆษณาติดตามกลุ่มคนที่เคยชมวีดีโอของคุณ
 • ส่งรายงานโฆษณาทุก 7 วัน