ยิงโฆษณา Facebook ตรงกลุ่มเป้าหมาย

  • สร้างกลุ่มเป้าหมายที่สอดคล้องกับสินค้า และใช้ Narrow Audience เพื่อช่วยให้ตรงเป้ามากขึ้น
  • ปรับเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายตลอด ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์
  • ใช้เทคนิค Lookalike, Pixel, Page Remarketing เสริม เพื่อให้ได้กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย
  • ทำโฆษณากับเรา ไม่ต้องมีสัญญาระยะยาว 
  • จ่ายโฆษณาเป็นรายเดือน ไม่ได้ผล ไม่ต้องต่อบริการ
  • ค่าโฆษณาจ่ายตามจริง เงินโฆษณาใช้ไม่หมด ทบไปเดือนถัดไป

ราคาค่าโฆษณา Facebook Ads

  • โปรโมทโพสต์
  • โปรโมทเพจ
  • โปรโมทเว็บไซต์ + Remarketing

หมายเหตุ: ค่าบริการและค่าโฆษณา ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%