ยิงโฆษณา Facebook ตรงกลุ่มเป้าหมาย

 • สร้างกลุ่มเป้าหมายที่สอดคล้องกับสินค้า และใช้ Narrow Audience เพื่อช่วยให้ตรงเป้ามากขึ้น
 • ปรับเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายตลอด ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์
 • ใช้เทคนิค Lookalike, Pixel, Page Remarketing เสริม เพื่อให้ได้กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย
ราคาค่าโฆษณาเฟสบุ๊ค
  • ทำโฆษณากับเรา ไม่ต้องมีสัญญาระยะยาว 
  • จ่ายโฆษณาเป็นรายเดือน ไม่ได้ผล ไม่ต้องต่อบริการ
  • ค่าโฆษณาจ่ายตามจริง เงินโฆษณาใช้ไม่หมด เราทบไปเดือนถัดไป

ราคาค่าโฆษณา Facebook Ads

 • โปรโมทโพสต์
 • โปรโมทเพจ
 • โปรโมทเว็บไซต์ + Remarketing

หมายเหตุ: ค่าบริการและค่าโฆษณา ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%