Viral Marketing วิธีทำให้เกิดการบอกต่อ

Viral Marketing จากหนังสือ Contagious ถ้าคุณเข้าใจเหตุผลของการแชร์ ก็จะทำให้รู้วิธีที่จะสร้าง #ViralMarketing เพื่อใช้โปรโมทธุรกิจและสินค้าให้ถูกแชร์ หรือบอกต่อได้เยอะๆ หนังสือ Contagious เขียนโดย Professor Jonah Berger ได้แสดงผลงานวิจัยที่สรุปปัจจัยและเหตุผล ที่จะทำให้เกิด Viral Marketing ซึ่งแบ่งเป็น 6 ข้อ โดยใช้ตัวย่อว่า STEPPS ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้เพื่อสร้างให้เกิด Word of Mouth และ Viral Video

ปัจจัยที่ทำให้คนแชร์ข้อมูลไปให้กับเพื่อนๆของเขา หรือที่เรียกว่า Viral Marketing

  1. Social Currency แชร์ข้อมูล เพื่อทำให้ตัวเองดูดี ดูเก่ง ดูเป็นคนพิเศษ
  2. Triggers ผูกธุรกิจหรือสินค้า ไว้กับสิ่งต่างๆรอบๆตัวลูกค้า เพื่อทำให้ลูกค้านึกถึง เมื่อเห็นสิ่งรอบตัวเหล่านั้น
  3. Emotion Strong Emotions = Sharing
  4. Public มนุษย์ชอบที่จะเลือกเหมือนคนส่วนใหญ่
  5. Practival Value แชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ให้กับคนที่รัก เพื่อนๆ เพื่อทำให้มีความรู้สึกใกล้ชิดกันมากขึ้น สิ่งที่ชอบแชร์คือ สินค้าลดราคา Promotion เพราะจะทำให้คนที่รู้จักประหยัด มีประโยชน์ การนำเสนอ Promotion คุณอาจจะใช้ The Rule of 100 เพื่อนำเสนอส่วนลด ที่ทำให้ลูกค้ามีความรู้สึกที่มากกขึ้น
  6. Stories สอดแทรกธุรกิและสินค้า เอาไว้กับเรื่องราวที่น่าสนใจ

ติดตามชมวีดีโอตัวต่อไป คลิกลิงค์ Subscribe: YouTube Channel SME Jump: http://goo.gl/Q6DtDh

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม: www.smejump.com #เราช่วยคุณในการสร้างธุรกิจบนโลกออนไลน์

ติดต่อลงโฆษณา Call: 02-100-6872 , 02-100-6873 , 092-270-7740

Email: contact@smejump.com

www.smejump.com

LINE: @smejump