ธุรกิจ SME คืออะไร

SME คืออะไร?

SME ย่อมาจาก Small and Medium Enterprises หรือ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีขนาดเล็กและขนาดกลาง โดยทั่วไปแล้ว SME จะมีพนักงานน้อยกว่า 500 คน และมีรายได้น้อยกว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี

SME มีบทบาทสำคัญในเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 90% ของธุรกิจทั้งหมดในประเทศ และสร้างงานให้กับคนไทยมากกว่า 10 ล้านคน SME ยังเป็นแหล่งสำคัญของนวัตกรรมและการเติบโตทางเศรษฐกิจ

อย่างไรก็ตาม SME ก็ยังคงเผชิญกับความท้าทายหลายประการ เช่น การขาดแคลนเงินทุน การขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ และการแข่งขันที่รุนแรงจากธุรกิจขนาดใหญ่ รัฐบาลไทยได้ให้การสนับสนุน SME ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ การให้คำปรึกษาทางธุรกิจ และการจัดฝึกอบรมให้กับผู้ประกอบการ SME

นอกจากนี้ ภาคเอกชนก็ได้ให้การสนับสนุน SME ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การจัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุน SME การให้คำปรึกษาทางธุรกิจ และการจัดฝึกอบรมให้กับผู้ประกอบการ SME ด้วยการสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชน SME จะสามารถเติบโตและแข่งขันได้ในตลาดโลก และมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไป

ประเภทของ SME

SME สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักๆ ได้แก่

  • ธุรกิจขนาดเล็ก (Small Enterprises) คือธุรกิจที่มีพนักงานน้อยกว่า 20 คน และมีรายได้น้อยกว่า 50 ล้านบาทต่อปี
  • ธุรกิจขนาดกลาง (Medium Enterprises) คือธุรกิจที่มีพนักงานระหว่าง 20-99 คน และมีรายได้ระหว่าง 50-1,000 ล้านบาทต่อปี
  • ธุรกิจขนาดย่อม (Micro Enterprises) คือธุรกิจที่มีพนักงานน้อยกว่า 5 คน และมีรายได้น้อยกว่า 1 ล้านบาทต่อปี

บทบาทของ SME ในเศรษฐกิจไทย

SME มีบทบาทสำคัญในเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 90% ของธุรกิจทั้งหมดในประเทศ และสร้างงานให้กับคนไทยมากกว่า 10 ล้านคน SME ยังเป็นแหล่งสำคัญของนวัตกรรมและการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ความท้าทายของ SME

SME ยังคงเผชิญกับความท้าทายหลายประการ เช่น การขาดแคลนเงินทุน การขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ และการแข่งขันที่รุนแรงจากธุรกิจขนาดใหญ่

การสนับสนุน SME จากภาครัฐและภาคเอกชน

รัฐบาลไทยได้ให้การสนับสนุน SME ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ การให้คำปรึกษาทางธุรกิจ และการจัดฝึกอบรมให้กับผู้ประกอบการ SME

นอกจากนี้ ภาคเอกชนก็ได้ให้การสนับสนุน SME ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การจัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุน SME การให้คำปรึกษาทางธุรกิจ และการจัดฝึกอบรมให้กับผู้ประกอบการ SME

ด้วยการสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชน SME จะสามารถเติบโตและแข่งขันได้ในตลาดโลก และมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไป

ส่งข้อมูลถึงเรา

ติดต่อขอข้อมูล และรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ สำหรับธุรกิจของคุณได้ฟรี!

คุยกับเราทางไลน์

เพิ่มเพื่อน

ข้อมูลบริษัท

บริษัท เอส เอ็ม อี จัมพ์ จำกัด 

79/355 ถ.รามคำแหง 150 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพ 10240

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0105556135494

Email: contact@smejump.com

Tel: 02-100-6872, 02-100-6873

LINE : @smejump

จันทร์ – ศุกร์ : 8:30-17:30 น.

เสาร์-อาทิตย์: ปิดทำการ