ทำโฆษณาด้วย Google Display Network (ลงโฆษณาบนเว็บไซต์ดังๆทั่วโลก)

การทำโฆษณาแบบ Google Display Network หรือ GDN เป็นการวางภาพแบนเนอร์โฆษณาไว้บนเว็บไซต์ต่างๆที่เป็นพันธมิตรกับ Google ซึ่งมีหลายหมื่นเว็บไซต์ทั้งในประเทศไทย และทั่วโลก ตัวอย่างของเว็บไซต์เช่น cnn.com, bbc.co.uk, thairath.co.th, posttoday.com, sanook.com เป็นต้น

SME Jump is a Premier Google Partner in Thailand

การที่เลือกทำโฆษณาแบบ Google Display Network :

 • ลงโฆษณาครั้งเดียว แสดงได้หลายเว็บไซต์ที่ต้องการ เป็นบริการแบบ One-Stop Advertising Service
 • สามารถกำหนดกลุ่มคนที่จะเห็นโฆษณาได้ เช่น กำหนด เพศ, ช่วงอายุ, จังหวัด, และเนื้อหาของเว็บไซต์ที่ต้องการ
 • เสียค่าโฆษณาเมื่อมีผู้คลิกที่ภาพแบนเนอร์เท่านั้น ถ้าไม่มีคนคลิก ไม่ต้องเสียค่าโฆษณา
 • เป็นวิธีที่สร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ในเวลาอันรวดเร็ว โฆษณาผ่านหลายๆเว็บไซต์ในเวลาเดียวกัน

จุดเด่นของการทำโฆษณาแบบ Google Display Network :

 • สามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายได้
 • กำหนดงบโฆษณาได้ (ไม่ต้องใช้เงินมาก)
 • โฆษณาแสดงทุกอุปกรณ์ (คอมพิวเตอร์ โน๊คบุ๊ค มือถือ แท็บเล็ต)
 • สามารถทำโฆษณาควบคู่กับ Remarketing

ราคาค่าโฆษณา Google Display Network

 • แพ็คเกจ 1 เดือน
 • แพ็คเกจ 3 เดือน
 • แพ็คเกจ 6 เดือน